Máte toxických priateľov? Na týchto ľudí si dajte pozor!

Priateľstvo je síce životne dôležité, ale niekedy vám môže viac ublížiť, ako pomôcť. Je to podobné, ako v partnerskom vzťahu. Ak necítite podporu, alebo vás vzťah s danou osobou vyčerpáva, môžete byť v nezdravom priateľskom vzťahu. Ako ale takéhoto priateľa alebo priateľku rozpoznať?

Máte toxických priateľov? Na týchto ľudí si dajte pozor!
(zdroj: unsplash.com)

Priateľstvo udržiava naše psychické zdravie

Priateľstvá sa učíme vytvárať a udržiavať už od detstva. Väčší význam nadobúdajú vekom, obzvlášť v puberte, kedy sa nám zdá, že naši rovesníci nám môžu rozumieť lepšie ako naša rodina. Počas každej etapy života však stretávame nových ľudí a vytvárame rôzne druhy priateľstiev. Ako starneme, meníme sa a zisťujeme, že máme viac spoločného s inými ľuďmi, takže si vytvárame nové priateľstvá a ukončujeme tie predchádzajúce. Mať priateľov je dôležité vo všetkých fázach života, pretože priateľstvo zvyšuje kvalitu nášho života, poskytuje námsocializáciu, emocionálnu podporu a pomáha cítiť sa menej osamelo vo svete. Mnohé štúdie dokazujú, že priateľstvá sú životne dôležité pre naše emocionálne a fyzické zdravie.

Dôležitý je neprerušovaný kontakt

Je teda prospešné mať rôznych priateľov od silných známych, cez priateľov, s ktorými radi robíte aktivity, až po blízkych priateľov, ktorým sa zdôverujete. Otázka kvantity ustupuje otázke kvality. Niektorých ľudí však robí šťastných práve to, že majú veľa priateľov. Na to, aby ste odlíšili skutočných od toxických priateľov, je dobré poznať aj znaky skutočného priateľstva. Skutoční priatelia sa napríklad spolu bavia a prinášajú zo seba to najlepšie. Majú zvyčajne veľa spoločného, ale stáva sa aj to, že sa ľudia spoja napriek rozdielom. V zdravých priateľstvách sa obe strany navzájom podporujú, navzájom si fandia, spoločne oslavujú úspechy a podporujú sa aj v ťažkých časoch. Dôležitá je aj úprimnosť, ktorá ale nesmie prerásť do odsudzovania. Aj keď sa so svojím skutočným priateľom nestretávate osobne, vždy si aspoň telefonujete alebo ste v kontakte prostredníctvom iných kanálov.

Otvorene sa porozprávajte – alebo to ukončite

Vďaka priateľstvu by ste sa mali cítiť šťastní, silní a sebavedomí. Práve v toxických priateľstvách býva veľa úzkosti, smútku a stresu. Jeden človek je tam vždy ten viac využívaný. V toxickom vzťahu sa necítite fyzicky ani emocionálne v bezpečí. Niektoré priateľstvá sú takéto už od začiatku, iné sa takými stanú až časom. V toxickom priateľstve chýba predovšetkým emocionálna podpora. Na začiatku sa takýto priateľ môže zdať milý, postupom času si ale uvedomíte, že nemá na srdci váš najlepší záujem. Priateľstvo začne byť jednostranné a ťahať vás nadol a vyčerpávať vašu energiu. Takéto priateľstvo je najlepšie ukončiť, ale môžete sa pokúsiť aj o nápravu formou otvoreného rozhovoru. Buďte úprimní, nastavte si hranice, ktoré potrebujete a hlavne sa vo vzťahu musíte cítiť bezpečne. Dajte jasne najavo, že nebudete akceptovať určité správanie a ak sa k vám váš priateľ naďalej správa rovnako, je čas urobiť trvalejší krok.