Viete, čo je ASMR? Alebo svetový fenomén, ktorý môže pomôcť aj vášmu zdraviu

Videá ASMR sa šíria internetom ako blesk a rovnako rýchlo si získavajú fanúšikov. Tieto videá sú určené skôr na počúvanie, než pre naše oči. Aký význam majú tieto videá a komu sú určené? Možno ste nevedeli, že táto technika má aj veľmi pozitívne účinky na ľudský organizmus.

Viete, čo je ASMR? Alebo svetový fenomén, ktorý môže pomôcť aj vášmu zdraviu
(zdroj: unsplash.com)

Reakcia na príjemný zvuk

Skratka ASMR pochádza z angličtiny a je to doslova autonomous sensory meridian response, čo by sa dalo preložiť ako autonómna senzorická meridiánová odpoveď. Zjednodušene a v slovenčine povedané, ide o skratku, ktorá označuje a pomenováva nekontrolovateľnú zmyslovú odpoveď organizmu na určitý podnet. Ide teda o reakciu, ktorú človek pociťuje v prípade, že počuje nejaký príjemný zvuk. Zvyčajne ide o pocity, ako brnenie či mravčenie, ktoré sa postupne šíria telom a vyvolávajú u jedinca veľmi pozitívne pocity a emócie. Videá ASMR teda majú ako charakteristickú črtu šepkajúcu osobu, ktorá poslucháčom sprostredkováva rozličné zvuky, napríklad prežúvanie jedla či klopkanie nechtov po odlišných povrchoch.

Počúvanie šepotu a tichých hlasov

Termín ASMR zaviedla Jennifer Allen v New Yorku ešte v roku 2010. Vtedy na známej sociálnej sieti založila aj skupinu pre ľudí, ktorí sa zaujímali o dovtedy neznáme, no pozitívne pocity vyvolávané určitými zvukmi. Tá si získala množstvo prívržencov, napríklad v Amerike či Anglicku, no do povedomia sa dostávajú aj u nás. ASMR videá a nahrávky sú vytvorené tak, aby v poslucháčoch, ktorí by mali mať vždy nasadené slúchadlá, vyvolávali určitú zmyslovú reakciu. Obsahujú množstvo rozličných akustických spúšťačov, ktoré majú u jedinca sprostredkovať príjemné pocity. Môže ísť o zvuky ako klopkanie na sklo, kvapkanie vody, nejaké praskanie, šušťanie stránok knihy, prežúvanie potravy a mľaskanie, česanie a strihanie vlasov. Skutočne ide o najrôznejšie zvuky, s ktorými sa zvyčajne ľudia stretávajú i v bežnom živote. Aktér videa alebo nahrávky navyše zvuky sprevádza ešte svojím šepotom a príjemným tichým hlasom.

Nefunguje na každého

Každý človek je veľmi individuálny, preto aj jednotlivé spúšťače pôsobia na každého iným spôsobom. Kým jednému môže byť zvuk mľaskania pri žutí jedla príjemný, iného môže skôr iritovať. Napriek tomu tieto bežné akustické podnety u poslucháča vyvolávajú pocity uvoľnenia, šťastia, pohodlia, spokojnosti či eufóriu, môžu navodiť stav oddýchnutia alebo ospalosť a môžu spôsobovať aj fyzické prejavy, napríklad zimomriavky či brnenie na temene hlavy a krku, ktoré sa šíri po chrbtici do celého tela. Presné fyziologické mechanizmy, ktoré stoja za ASMR, sú stále nedostatočne známe. Predpokladá sa, že tento pocit môže súvisieť s uvoľňovaním určitých neurotransmiterov, ako sú endorfíny a oxytocín, ktoré sú spojené s relaxáciou a pozitívnymi emóciami. ASMR je často opísané ako veľmi osobný zážitok a rôzne spúšťače môžu mať rôzne účinky na jednotlivcov. Ako je spomenuté už vyššie, je veľmi individuálne, ako na jedinca dané zvukové podnety vplývajú. ASMR dokonca u niekoho nemusí fungovať vôbec. Niektorí ľudia nemusia mať žiadnu reakciu na spúšťače ASMR alebo ich môžu dokonca dráždiť.